Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2017-2018

Gymnázium Sušice zve zájemce z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ o studium na osmiletém a čtyřletém gymnáziu na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy budou probíhat z matematiky ve středu a z českého jazyka ve čtvrtek vždy od 14.15 do 15.15 hod. (pro žáky 5. tříd) a od 15.15 do 16.15 hod. (pro žáky 9. tříd) v následujících termínech:

  •   8. února – matematika
  •   9. února - český jazyk
  • 15. února - matematika
  • 16. února - český jazyk
  • 22. února – matematika 
  • 23. února – český jazyk
  •   1. března - matematika
  •   2. března - český jazyk
  • 15. března – matematika
  • 16. března - český jazyk

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek  300,-Kč/1 kurz  můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do 30.1.2017 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2017 + příjmení a jméno žáka" (pro identifikaci platby).

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete zde. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou nejpozději do pátku 20. 1. 2017.

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách školy v sekci Uchazeč o studium  nebo na tel.: 376 526 407.

Těšíme se na Vás.