Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Sušice zve zájemce o studium na gymnáziu pro školní rok 2018-2019 na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Tyto kurzy budou probíhat z matematiky ve středu a z českého jazyka v únoru a březnu 2018.

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek  300,-Kč/1 kurz  můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do 30.1.2018 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2018 + příjmení a jméno žáka" (pro identifikaci platby).

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete zde. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo e-mailem nejpozději do pondělí 22. 1. 2018.

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách školy v sekci Uchazeč o studium  nebo na tel.: 376 526 407.

Těšíme se na Vás.