Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

Ve školním roce 2016-2017 budou studenti opět maturovat podle nového modelu (dva povinné předměty ve státní části a dva povinné předměty v profilové části) - podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Nová maturita.

 

Povinné předměty státní části

  1. český jazyk

  2. cizí jazyk nebo matematika

Předměty pro profilovou část stanovuje škola. Žák volí 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou českého jazyka a výchov - Hv, Vv, Tv). V případě volby cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.

Jarní termín

  • písemné zkoušky (DT + PP) společné části MZ2017 v termínu 11. 4. 2017 (PP z ČJL) a 2. - 9. 5. 2017
  • ústní zkoušky společné části a profilové části MZ2017 v termínu 16. - 19. 5. 2017

 

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

V termínu 16. - 19. května 2017 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení bude v úterý 16. 5. 2017 v 7:25 hod. v učebnách 1A a V.A (viz rozpis zkoušek). Všichni maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem tak, aby zahájení mohlo začít přesně v 7:25 hod. Další informace najdete na nástěnkách u jednotlivých učeben.

Rozpis pro jednotlivé dny a třídy najdete zde:   Třída 4.A   a  třída VIII.A . 

 

Oficiální odkazy

  • Zpřístupnění výsledků společné části maturitní zkoušky

  • Přihlašování k podzimnímu zkušebnímu období

  • Informace k žádostem žáků o přezkum