Dokumenty

Dokumenty

  • Školní řád - pdf
  • Informace o povinném subjektu - pdf
  • ICT plán - pdf
  • Preventivní program - pdf
  • Pravidla užívání školního hřiště - pdf
  • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- za rok 2015 - pdf

- za rok 2016 - pdf

  • Školní vzdělávací program - pdf

 

 

Výroční zprávy školy

2004/2005 2008/2009 2012/2013
2005/2006 2009/2010 2013/2014
2006/2007 2010/2011  2014/2015
2007/2008 2011/2012  2015/2016
     

 

  

Inspekční zprávy

1998/1 2000 2010
1998/2 2007  2016