Dokumenty

Dokumenty

  • Školní řád  pdf

  • Informace o povinném subjektu  pdf

  • Vnitřní a vnější informační systém - pdf

  • ICT plán  pdf

  • Preventivní program  pdf

  • Pravidla užívání školního hřiště  pdf

  • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

– za rok 2015 – pdf

– za rok 2016 – pdf

  • Školní vzdělávací program

– od 1.9.2017 - pdf

– od 1.9.2010 - pdf

 

  • Výroční zprávy školy

– školní rok 2015/2016

školní rok 2016/2017

  •  Inspekční zprávy

– rok 1998/1

– rok 1998/2

– rok 2000

– rok 2007

– rok 2010

– rok 2016