O škole

Gymnázium Sušice 

 

Zaměření všeobecné Délka studia čtyřleté nebo osmileté
Počet tříd 12 Počet žáků 320

Adresa

Gymnázium Sušice
Fr. Procházky
342 01 Sušice

Telefon
 - kancelář
 - ředitel
 - výchovný poradce


376 523 313
376 526 407
376 528 600

Email gymnazium@gymsusice.cz Fax 376 526 407
Stravování Školní jídelna na ZŠ Lerchova IČO: 61781444 IZO: 000077003